Wendisches Museum
Print E-mail

Witamy Was wutšobnje!

 

Witamy was do serbsko-nimskeje kulturneje krajiny Dolneje Łužyce. W lěśe 1994 w Chóśebuskem starem měsće wótwórjony Serbski muzej pósrědnijo Wam póglěd do półtera tysac lět słowjańskich stawiznow na pśestrěni źinsajšneje Nimskeje. W 15 wustajeńskich jśpach znanje eksponaty wó kulturnem bogatstwje małego serbskego luda, kótaryž jo tysac lět žywy pód nimskimi wušnosćami a jo sebje weto swóju etnisku identitu zachował.
Ekspozicija wó ranych stawiznach, wó rěcy a pismojstwje, tradicijach a nałogach, muzice a spiwanjach, twórjecem a ludowem wuměłstwje, wušywanjach a narodnych drastwach pósrědniju Wam pśechwatajuce kulturno-stawizniske póznaśa.

Mimo stawneje wustajeńce prezentěrujomy kužde lěto wěcej razow teke nowe wósebne wustajeńce.
Last Updated ( Wednesday, 21 December 2011 09:52 )